Gisteren, 12 maart, werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen in het kader van het coronavirus. De overheid heeft beslist om alle lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de kwetsbare groepen te beschermen. Bij SYNTRA volgen wij de richtlijnen van de overheid voor scholen.

Dit betekent dat alle lesactiviteiten vanaf morgen, zaterdag 14 maart, worden geschorst tot en met vrijdag 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciƫle activiteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte. Meer informatie volgt hieronder.

Wat betekent dit:

VOOR CURSISTEN VAN OPLEIDINGEN DIE STARTEN TUSSEN 13 MAART EN 3 APRIL?
Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 3 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment.

VOOR CURSISTEN VAN REEDS LOPENDE OPLEIDINGEN?
Alle lessen op de campus worden geschorst tot en met 3 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen.

We werken in de mate van het mogelijk naar online oplossingen toe waarbij we extra inzetten op afstandslessen. Indien voor jouw opleiding extra online modules beschikbaar komen, houden we jou op de hoogte van deze mogelijkheden. Meer informatie hierover volgt later.

VOOR CURSISTEN DIE EEN LEERTIJDOPLEIDING VOLGEN?
Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor werkplekleren. In plaats van naar de les te komen, moet je naar de werkplek gaan.Voorlopig kan het werkplekleren blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek? Neem dan contact op met je trajectbegeleider.

VOOR CURSISTEN DIE STAGE/WERKPLEKLEREN VOLGEN?
Voorlopig kan het werkplekleren en de stages blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw werkplek of stagebedrijf. Kan je niet meer terecht op jouw werkplek of bij jouw stagebedrijf? Neem dan contact op met jouw campus.

VOOR CURSISTEN DIE EVENEMENTEN ORGANISEREN OF MINI-ONDERNEMINGEN RUNNEN?
Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 3 april. De activiteiten van mini-ondernemingen worden stopgezet tot 3 april samen met alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding.