Installateur van hernieuwbare energie
Lange en korte opleidingen

Opleiding: Installateur van hernieuwbare energie – zonneboilers

Deze opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte en richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector.

Een Installateur van hernieuwbare energie – zonneboilers dient een overzicht te kunnen geven van de verschillende energiebronnen, alsook van de elementen in het energie- en milieubeleid die de ontwikkeling van bronnen voor de productie van hernieuwbare energie omkaderen en stimuleren.

Aan het eind van de opleiding moet de installateur de bouwheer kunnen informeren over de premies voor de installatie van een zonnesysteem (bedrag, toekenningscriteria …) en over eventuele andere vormen van steun voor de installatie (of productie) in de residentiĆ«le woning.

Daarnaast moet de installateur ook op de hoogte zijn van de belangrijkste gewestelijke reglementeringen die zijn opgesteld ter omkadering van dit type installatie, in het bijzonder op stedenbouwkundig vlak.

    Bekijk meer opleidingen binnen:

    Onderstaande campussen geven deze opleiding.