SYNTRA WEST BEWIJST EFFECTIVITEIT OPLEIDINGEN

Syntra West bewijst de effectiviteit van haar West-Vlaamse opleidingen. Een onafhankelijke studie van het WES (West-Vlaams Economisch Studiebureau) staaft Syntra West’s leuze ‘meer en beter leren ondernemen’ met concrete cijfers.

Enkele conclusies die we je graag meegeven:

  • Bijna één op drie Syntra West-cursisten wordt zelfstandig binnen de vijf jaar. Syntra West zorgde in de afgelopen vijf jaar voor 4.300 startende ondernemers.
  • 70% geeft aan dat ze aan de start van hun opleiding beroepsactief waren. Hun aandeel stijgt na vijf jaar tot 95%.
  • Slechts 1,1% blijft werkzoekend na een opleiding (t.o.v. de 8,3% werkzoekende cursist vóór de opleiding)
  • Het aantal zelfstandigen dat bij de start van de opleiding één of meer werknemers tewerkstelt is na vijf jaar verdubbeld.
  • Een ruime 80% van zij die niet startten als zelfstandige na de opleiding gaf aan een positieve carrièreboost te krijgen na het volgen van een opleiding. Waarvan één op drie aangeeft dat het volgen van de opleiding leidde tot een loonsverhoging.

www.syntrawest.be