Vorige week bracht De Standaard het artikel ‘Het gefaal van duaal: waarom het nieuwe leren en werken niet aanslaat’ uit. Je zal maar een duale leerling of hun ouders zijn die dit moeten lezen. Deze aanpak lijkt ons alvast niet de manier om volgend schooljaar meer jongeren aan te trekken, noch doet het de jongeren recht aan die vandaag wél succesvol een duaal leren traject volgen. Daarom brengen wij vanuit de Syntra, pionier in duaal leren in Vlaanderen en Brussel, graag een genuanceerder beeld vanuit eigen ervaringen. Onze mening? Duaal leren biedt een absolute meerwaarde voor jongeren die op de werkvloer willen leren.

Hoe duaal leren ook succesvol kan zijn

Bij de start van het proefproject duaal leren in 2016 zet het Syntra-netwerk, dat bestaat uit vijf opleidingscentra, volop in op duaal leren. En dit met succes. In 2016 startten 5 leerlingen tussen 15 en 25 jaar oud een duaal traject, 6 jaar later zijn dit 460 leerlingen. Concreet volgt nu 20% van de jongeren duaal leren een traject bij Syntra.

Maar laten we de kwalitatieve meerwaarde voor de jongeren niet vergeten. Waar zij in het klassieke schoolsysteem soms minder aarden, kunnen ze hun sterktes en talenten volop benutten in het duale traject – al doende bij een onderneming. Want deze jongeren willen graag werken. De handen uit de mouwen steken, snel en gericht een job leren, veel ervaring opdoen bij een onderneming … Dat is volgens onze leerlingen de meerwaarde van het duale traject.

Versnelde start op de arbeidsmarkt

Naast de jongeren, zien we ook een positieve impact op de ondernemingen die mee instappen in het duale verhaal. De cijfers van de duale trajecten laten nog even op zich wachten, maar we kunnen putten uit onze jarenlange ervaring met de Leertijd, het vroegere leercontract. Want de Leertijd bewees in het verleden zijn troef. Uit studies van VDAB bleek dat 90% van de jongeren die afstudeerden uit de Leertijd, een jaar later (nog steeds) aan het werk was. En is dat niet net de impact die we met duaal leren willen bereiken?

Een bijkomend voordeel is dat het duaal aanbod afgestemd is op de vraag van de arbeidsmarkt, in samenwerking met ondernemingen. Op die manier zorgen we voor een gerichte toestroom naar openstaande vacatures. Dat kunnen knelpuntberoepen zijn maar de nood verbreedt zich ondertussen tot alle sectoren. En dit ontbloot voor ons een ander werkpunt dat tot vandaag nog onbesproken bleef. Het duale aanbod beperkt zich namelijk tot opleidingen in de traditionele arbeidsmarkt. Waarom breiden we het aanbod niet uit met opleidingen in bijv. de IT-sector? Naast de grote nood voor ondernemingen, geloven we dat dit ook de instroom in duaal leren zeker ten goede zou komen.

Geef duaal leren de nodige ademruimte

De oproep om aandacht te hebben voor kwetsbare leerlingen ondersteunen we, maar we roepen op om dit in een breder spectrum te bekijken dan enkel binnen duaal leren. Zij hebben nood aan extra zorgondersteuning en opvolging, en daar moeten we met alle stakeholders een alternatieve oplossing voor zoeken zodat zij niet langer uit de boot vallen.

Dat betekent echter niet dat we alle duale jongeren over dezelfde kam moeten scheren en het duaal leren het label ‘falen’ meegeven. Daar doet het artikel voor ons tekort. Waar zijn de getuigenissen van de duale jongeren? Waar zijn de verhalen van ondernemingen die met trots een leerling hebben opgeleid en daarna een gedreven werknemer hebben verworven? Vooraleer we de hele methode afkeuren, laten we ook even de andere kant van het verhaal belichten.

Duaal leren is niet perfect, maar geef het de nodige ademruimte om te groeien voor jongeren die hier wel hun draai in vinden. Het decreet duaal leren voorziet erin dat alle betrokken actoren samen het duaal leren moeten uitbouwen. Onderwijsverstrekkers, vakbonden, sectoren en overheid zijn hier nauw bij betrokken. Vanuit Syntra roepen we dan ook op om samen de knelpunten aan te pakken om van duaal leren een succesverhaal te maken.

Meer info over duaal leren bij Syntra?

Surf naar www.syntraduaal.be.