Van 24 tot 28 april introduceren de sectorfondsen Constructiv, Woodwize, Educam, Mtech+ en Volta de Week van Duaal, een initiatief om de huidige duale trajecten in Vlaanderen te versterken en mensen vertrouwd te maken met deze onderwijsvorm.

Duaal leren is dé praktijkvorm bij uitstek waarbij je als jongere je opleiding grotendeels op de werkvloer krijgt. Zo leer je een vak, doe je werkervaring op en kan je een diploma secundair onderwijs behalen. Dit is een alternatief opleidingstraject, ideaal om je competenties tonen in deze praktijkgerichte leervorm.

De arbeidsmarkt kan elk talent gebruiken want de krapte beperkt zich vandaag niet langer tot technische profielen. Door duaal leren in de kijker te zetten, verwelkomen werkgevers leerjongeren die meestal na de opleiding een vaste job krijgen aangeboden, door de mix van vakkennis, werkervaring, attitude en motivatie.

Als jongere in duaal leren ben je voor een langere periode aan de slag in de dagelijkse praktijk van een bedrijf of organisatie. Je leert van ervaren collega’s het vak, doet stapsgewijs werkervaring op, leert de bedrijfscultuur kennen en draait al snel mee als onderdeel van een team.

Duaal leren zit in de lift bij Syntra

Bij Syntra, pionier in werkplekleren zit duaal leren in de lift. In cursusjaar 2022-2023 realiseren we een verdubbeling van het aantal leerlingen; ongeveer één op drie jongeren die een duale opleiding volgt, doet dit bij Syntra. Cijfers waar we trots op zijn maar veel belangrijker zijn de talrijke succesverhalen achter de cijfers.

“De werkplek is de ervaring van ‘the real life’; Je maakt niet alleen qua kennis maar ook qua werkattitude en maturiteit grote sprongen.”
> Ilse Verlinden, mentor van Luna Vertommen – HV Metal

“Ook tijdens mijn weekendjob merk ik dat mijn werkervaring in duaal leren een voordeel is. Ik leerde er verantwoordelijkheid opnemen en initiatief te tonen. Ik ben nu minder bang om fouten te maken in vergelijking met het begin van mijn traject.”
> Luna Vertommen, leerjongere bij HV Metal en jobstudent bij Carrefour