Het Syntra-netwerk rolt binnenkort de nagelnieuwe opleiding ‘customs consultant’ uit over heel Vlaanderen en Brussel. Een primeur, want ondanks de grote nood bestond er tot hiertoe geen allesomvattend en praktijkgericht opleidingstraject dat volwassenen regelrecht klaarstoomt tot douanedeclarant. Door gebruik te maken van werkplekleren kan een leerbedrijf zijn eigen kandidaat-medewerker opleiden. Een alternatieve vorm van rekrutering, waarbij Syntra in samenwerking met Deloitte bedrijven helpt hun knelpuntvacatures in te vullen.

Dankzij een duale leerweg leren de deelnemers al doende op de werkvloer. Het werkplekleren onder begeleiding van een praktijkopleider in het leerbedrijf neemt zestig procent van het traject in. Een personal coach van Syntra volgt het leerproces van de cursist op en ondersteunt tegelijk ook de praktijkopleider in het leerbedrijf. De overige veertig procent van de opleiding vindt op de Syntra-campus plaats. Geen theoretische benadering, maar praktijkgerichte lessen die het werkplekleren ondersteunen. Naast studenten en werkzoekenden is die vorm van opleiden ook uiterst geschikt voor werkenden die zich willen ontpoppen tot experten in het vervullen van douaneformaliteiten. Ze kunnen zich dan verder reskillen binnen hun eigen bedrijf.

De docenten zijn allemaal door de wol geverfde vakspecialisten uit het werkveld die bovendien op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Syntra doet hiervoor een beroep op de douane-experten van Deloitte, een internationale dienstverlener aan bedrijven. Daan De Vlieger, Director Global Trade Advisory van Deloitte is één van de spildocenten. Hij gelooft sterk in deze praktijkgerichte aanpak: “Naargelang de thema’s die we tijdens het campusleren aanbrengen, schakelen we telkens één van onze experten ter zake in.”

Deloitte brengt ook leerbedrijven aan: “Het is een fabeltje om te denken dat enkel (havengebonden) logistieke bedrijven douanedeclaranten in dienst hebben. Ook heel wat kleine en grote productiebedrijven die goederen in- of uitvoeren moeten douaneformaliteiten vervullen en hebben dus nood aan goed opgeleide medewerkers die met deze zaken overweg kunnen. Declaranten moeten nu éénmaal heel veelzijdig zijn.”

FastTrack naar werk

Deze vacaturegerichte opleiding kan je beschouwen als een alternatieve en vooral doeltreffende vorm van rekruteren. Het leerbedrijf leidt zijn eigen kandidaat-medewerker op. Na afloop is de lerende onmiddellijk inzetbaar in het bedrijf en hoeft hij/zij in principe geen interne opleiding meer te krijgen. Het blijkt in de praktijk de enige manier om knelpuntvacatures zoals die van douanedeclarant ingevuld te krijgen,” weet Syntra-opleidingscoördinator Wim Van Stappen te vertellen. Een gezonde mix van studenten, werkzoekenden en zelfs werkenden brengt een bijzondere groepsdynamiek op gang en dat werkt motiverend.

Eerder kon je bij Syntra al het voorbereidend traject Junior Customs Consultant (assistent douanedeclarant) volgen. Negen op de tien geslaagden vonden hier telkens vlot de weg naar een baan als hulpdeclarant. Dat hoeft niet te verwonderen, gezien de Brexithet tekort aan arbeidskrachten in deze gespecialiseerde materie in een stroomversnelling heeft gebracht. Met de bovenbouwopleiding Customs Consultant (douanedeclarant) hoopt Syntra nu ook het nijpend tekort aan declaranten aan te pakken.

De Syntra-opleiding Junior Customs Consultant duurt één opleidingsjaar en start in de week van 18 oktober 2021 in alle Vlaamse provincies en Brussel. De bovenbouwopleiding Customs Consultant duurt vijf maand en gaat in januari 2022 van start in Brugge, Brussel, Hasselt en Sint-Niklaas.