Lange en korte opleidingen

Opleiding: Basisopleiding Elektriciteit

Tijdens deze opleiding maak je kennis met de essentiële basisbegrippen en -wetten van elektriciteit. Je bent op de hoogte van elementaire veiligheidsregels en beschermingsmiddelen Je kunt basisschakelingen uitvoeren en kunt deze schakelingen en weerstanden meten. Je leert montagewerken uitvoeren volgens een installatieschema en je maakt kennis met basisbegrippen en -handelingen betreffende aarding en het verdeelbord.
Een situatieschema en eendraadschema is voor jou geen probleem meer. Voorbereiding van de werf en het aanpakken van ruwbouwwerken leer je op een theoretische en digitale wijze.

Bekijk meer opleidingen binnen: