Uitvartassistent
Lange en korte opleidingen

Opleiding: Uitvaartassistent

De opleiding is gericht tot wie zich op korte of middellange termijn als zelfstandig begrafenisondernemer wenst te vestigen.
Ook medewerkers van gevestigde begrafenisondernemers kunnen de cursus volgen.

Bekijk meer opleidingen binnen: