Zie jij ook toekomst in duurzaamheid?

Duurzaamheid is cruciaal voor creatieve ondernemers. Door duurzame praktijken te integreren, vergroot je niet alleen je concurrentievoordeel, maar ook je vermogen om langdurige waarde te creëren voor zowel je klanten als de maatschappij. Dit helpt je om toekomstbestendig te blijven in een snel veranderende markt. Hoe je die inzichten toepast, integreren we in je opleiding.

Duurzame productontwikkeling

In productontwikkeling betekent duurzaamheid het creëren van producten die gedurende hun gehele levenscyclus – van ontwerp en productie tot gebruik en einde levensduur – een minimale negatieve impact op het milieu hebben. Dit kan worden bereikt door het toepassen van ecodesign-principes, waarbij wordt gelet op de keuze van materialen, de energie-efficiëntie van productieprocessen, en de mogelijkheden voor recycling en hergebruik. Leer hoe producten te ontwikkelen die langer meegaan, repareerbaar zijn en die uiteindelijk minder afval genereren. Innovaties zoals circulaire economie en cradle-to-cradle benaderingen zijn hierbij van groot belang

Deze partners hielpen bij de ontwikkeling van de opleidingen in duurzame productontwikkeling:

CIRCULARITEIT IN DE MEUBELSECTOR EN MAAKBEDRIJVEN

In drie nieuwe modules duik je in de circulaire economie, duurzaam ontwerp en productie en circulaire bedrijfsmodellen. Je leert de basisprincipes van circulair ondernemen toepassen, creatieve ontwerpstrategieën verkennen, en ontwikkelt vaardigheden om effectief over duurzame bedrijfsmodellen te communiceren. Door praktijkgerichte lessen, casestudy’s en praktijkervaringen verwerf je de nodige kennis en vaardigheden om een leidende rol te spelen in de circulaire meubelsector van de toekomst.

Je hebt de mogelijkheid om de modules samen of afzonderlijk te volgen.

Ondernemen voor de toekomst

Duurzaam ondernemen betekent dat je rekening houdt met je impact op het milieu en de maatschappij. Dit kan variëren van het gebruik van duurzame materialen en energiebronnen tot het bevorderen van eerlijke arbeidspraktijken en gemeenschapsbetrokkenheid. Het doel is om een balans te vinden tussen economische groei en het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties.

ONDERNEMEN VOOR DE TOEKOMST

Duurzaam ondernemen betekent dat je rekening houdt met je impact op het milieu en de maatschappij. Dit kan variëren van het gebruik van duurzame materialen en energiebronnen tot het bevorderen van eerlijke arbeidspraktijken en gemeenschapsbetrokkenheid. Het doel is om een balans te vinden tussen economische groei en het behoud van natuurlijke hulpbronnen voor toekomstige generaties.

Deze partners hielpen bij de ontwikkeling van de opleidingen Adviseur Circulair Ondernemen:

Adviseur circulair ondernemen

De Adviseur circulair ondernemen heeft alle kennis en vaardigheden in huis om bedrijven te helpen bij de overstap naar een circulaire economie. Je leert alles over circulaire businessmodellen, hoe je afval kunt verminderen, strategieën voor hergebruik en recycling kunt ontwikkelen, en duurzame supply chain managementpraktijken kunt adviseren. De opleiding is erop gericht om innovatie te stimuleren, duurzame praktijken te bevorderen en je te ondersteunen bij het nemen van beslissingen die een positieve impact hebben op zowel het milieu als de economie.

Duurzame projectontwikkeling in vastgoed

Duurzaam vastgoed streeft ernaar om niet alleen de operationele kosten te verlagen, maar ook de leefkwaliteit en gezondheid van de gebruikers te verbeteren. Dit omvat het gebruik van energie-efficiënte systemen, hernieuwbare energiebronnen, en materialen met een lage milieu-impact.

Daarnaast speelt de locatie van het vastgoed een rol in duurzaamheid, waarbij aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, de nabijheid van voorzieningen en de integratie in de bestaande stedelijke omgeving. Het maakt allemaal deel uit van het duurzaamheidsbeleid dat aan bod komt in de opleidingen

DUURZAME PROJECTONTWIKKELING IN VASTGOED

Duurzaam vastgoed streeft ernaar om niet alleen de operationele kosten te verlagen, maar ook de leefkwaliteit en gezondheid van de gebruikers te verbeteren. Dit omvat het gebruik van energie-efficiënte systemen, hernieuwbare energiebronnen, en materialen met een lage milieu-impact.

Daarnaast speelt de locatie van het vastgoed een rol in duurzaamheid, waarbij aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, de nabijheid van voorzieningen en de integratie in de bestaande stedelijke omgeving. Het maakt allemaal deel uit van het duurzaamheidsbeleid dat aan bod komt in de opleidingen

Deze partners hielpen bij de ontwikkeling van de opleidingen in duurzaam vastgoed:

PROJECTONTWIKKELAAR VASTGOED​

Bereid je voor op een carrière als projectontwikkelaar door je de volledige cyclus van projectontwikkeling te leren, van prospectie tot verkoop. Je verdiept je in marktanalyse, haalbaarheidsstudies, conceptontwikkeling, marketingtechnieken, en bouwtechnische aspecten, en je ontwikkelt vaardigheden in financiële analyses en risicobeoordelingen.

In het vernieuwde traject komt duurzaamheid uitvoerig aan bod in de modules duurzaamheidsdoelstellingen in bedrijfsvastgoed, eengezinswoningen en duurzaamheid, en meergezinswoningen en duurzaamheid.